Jak je to s SPU a IU u serrapeptázy

Potence serrapeptázy

Pokud procházíte internet a čtete o systémových enzymech, možná jste si všimli, že za názvem systémového enzymu následují čísla a písmena IU, SU, SPU, FU nebo podobné zkratky.

Tento údaj vyjadřuje potenci čili sílu či účinnost enzymatického doplňku. Účinnost enzymu je faktorem číslo jedna, který je třeba vzít v úvahu, abyste zjistili, jak dobře bude fungovat. Účinnost enzymatického doplňku je měřítkem aktivity enzymu, nikoli množství samotného enzymu v doplňku. Udává, jaké množství doplňku je potřebné k degradaci substrátu (tj. v případě serrapeptázy proteinu) v určitém časovém rámci. 

Systémové enzymy (doplňky) s vysokou účinností vyžadují k vytvoření účinku menší množství enzymu.

Jednotky SPU, SU, IU u serrapeptázy

SU i SPU označují jednotky účinnosti serrapeptázy, zatímco IU mezinárodní jednotky. SPU a IU jsou zhruba stejné. Všechny tyto jednotky a jejich počet informují o tom, kolik aktivních jednotek systémového enzymu je přítomno v každé dávce serrapeptázy.

Ke stanovení účinnosti doplňku s enzymem (počtu jednotek) se používá specifický test.

Přestože je měření v SPU a IU zhruba ekvivalentní, doporučuje se vybírat doplňky s účinností vyjádřenou k prokázání enzymatické aktivity pomocí SPU nebo SU , protože SPU systém měření byl navržen a formulován speciálně pro enzym serrapeptázu. Čím vyšší je SPU, tím je enzym účinnější. To platí také pro ostatní enzymy s vlastními specifickými jednotkami aktivity, jako je FU (fibrinolytické jednotky) používaný pro nattokinázu

Někteří výrobci používají na etiketě svých systémových enzymatických produktů pouze údaj o hmotnosti enzymu v miligramech. To vám opravdu neřekne nic jiného, ​​než kolik enzym v produktu váží. Jak již bylo řečeno, léčivou aktivitu enzymu určuje jeho účinnost, nikoli hmotnost.

Efektivita enzymu a jeho dávkování

Pro různé zdravotní stavy jsou doporučovány různé dávky systémových enzymů. Dávka se také bude lišit podle závažnosti zdravotního stavu a podle toho, zda je akutní nebo chronická. U chronických a závažnějších zdravotních problémů se doporučují enzymy s výší účinností nebo více dávek méně účinných enzymů.

Informace na tomto webu v žádném příadě nemohou nahradit odborné posouzení lékařem a lékařém nařízenou léčbu. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Doplňky stravy nejsou lék.