Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha označuje rovnováhu mezi vstupem (příjem a produkce) a výstupem (eliminace) vodíkového iontu v organizmu. Tělo je otevřený systém s rovnováhou  alveolárního vzduchu, tedy že parciální tlak oxidu uhličitého v plicích je shodný s tlakem oxidu uhličitého v krvi.

V celém lidském těle je - a pro zdraví musí být - mnoho chemických reakcí v rovnováze. Acidobazická rovnováha je jednou z těch nejdůležitějších.

Acidobazická rovnováha je důležitá pro udržení homeostázy

K udržení homeostázy využívá lidské tělo mnoho fyziologických adaptací. Jednou z nich je udržování acidobazické rovnováhy.

Fyziologické pH lidského těla je nezbytné pro mnoho procesů nepostradatelných pro život, včetně dodávání kyslíku do tkání, tvorby správné proteinové struktury a nesčetných dalších biochemických reakcí vašeho organizmu, které spoléhají na to, že vaše pH je v rovnováze a stabilní.

Jste-li zdrávi,  pH vašeho těla pohybuje mezi 7,35 až 7,45 s průměrem pH 7,40. Toto mírně zásadité pH je ideální pro mnoho biologických procesů, jedním z nejdůležitějších je okysličení krve, jak píšeme výše. 

Překyselený a příliš zásaditý organismus

Při pH pod 7,35 dochází k acidémii (překyselení) a pH nad 7,45 znamená alkalémie. Pro udržení hladiny pH v potřebném úzkém rozmezí disponuje vaše tělo některými kompenzační mechanismy. 

Druhy acidobazické nerovnováhy

Ve vašem těle by mohlo dojít ke čtyřem hlavním typům poruch acidobazické rovnováhy:

  1. metabolická acidóza,
  2. metabolická alkalóza,
  3. respirační acidóza a
  4. respirační alkalóza.

Pokud k něčemu takovému dojde, mělo by vaše tělo navodit protiváhu v podobě opačného stavu. Například, pokud zažíváte metabolickou acidémii, vaše tělo se pokusí vyvolat respirační alkalózu, aby to kompenzovalo.

Rovnice acidobazické rovnováhy

Pro zvídavé: H20 + CO2 <-> H2CO3 <-> H + + HCO3-

Informace na tomto webu v žádném příadě nemohou nahradit odborné posouzení lékařem a lékařem nařízenou léčbu. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Doplňky stravy nejsou lék.