Respirátory - standardy a třídy N95, KN95, FFP3, FFP2

Standardy respirátorů N95 vs FFP3 a FFP2

 

Evropské standardy - filtrační třídy

Evropa používá dva různé standardy. 

Norma normy EN 149:2001+A1:2009 určuje třídy ochrany FFP1 / FFP2 / FFP3. Norma EN 143 pak upravuje hodnocení P1 / P2 / P3.

Oba standardy udržuje CEN (Evropský výbor pro normalizaci).

Rating obličejových masek (polomasek), tj. respirátorů, (FFP) vychází z normy EN 149:2001+A1:2009 (Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím).  Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na filtraci polomasek/respirátorů používaných jako ochranné prostředky dýchacích orgánů, zejména proti částicím. Třídy ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 nabízejí v závislosti na celkové ztrátě a filtraci částic do velikosti 0,6 μm ochranu dýchacích orgánů pro různé koncentrace škodlivých látek. Respirátory, které splňují požadavky normy EN 149: 2001+A1:2009, jsou navrženy tak, aby chránily před pevnými částicemi, aerosoly na bázi vody a aerosoly na bázi oleje. Respirátory se dle této normy také označují pomocí písmen označeno „R“- opakovaně použitelné a „NR“ - opakovaně nepoužitelné, resp. jednorázové.

Požadovaná minimální filtrační efektivita jednotlivých tříd:

  • FFP1 označuje nejmenší efektivitu filtrace, s aerosolovou filtrací nejméně 80% a průnikem dovnitř respirátoru maximálně 22%. Tato maska se používá hlavně jako protiprachová maska (renovace domů a různé druhy prací).
  • FFP2 respirátory mají minimálně 94% filtrační efektivitu a maximálně 8% průnik dovnitř. Používají se hlavně ve stavebnictví, zemědělství a zdravotnickými pracovníky proti chřipkovým virům. 
  • Respirátory FFP3 jsou nejúčiněji filtrující maskou  S minimální účinností filtrace 99 % a maximálním 2% průnikem dovnitř chrání před velmi jemnými částicemi, jako je azbest, a submikronovými  nebezpečnými biologickými agens (viry, bakterie, spory plísní).

Americké standardy pro respirátory

Nejčastěji používaným typem respirátoru je respirátor N95. N95 je americký standard spravovaný NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), který spadá pod americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC).

NIOSH rating hodnotí schopnost masky chránit uživatele před prachem a kapkami tekutin velikosti do 0,3μm ve vzduchu.

Požadovaná minimální filtrační efektivita jednotlivých tříd:

  • N95 ......... 95 %
  • N99 ......... 99 %
  • N100 ........99,97 %

Srovnání standardů N95, FFP2, FFP3

V podstatě není možné standardy ztotožňovat, každý pracuje s jinak velkými nejmenšími (ne) propustnými částicemi. Následující obrázek zobrazuje zhruba, jak mohou být porovnány. Rozhodující je vždy test report, který hodnotí účinnost filtrace pro danou velikost částic.

respirator ffp3 n95