Kde nosit respirátory

Kde je povinné nosit respirátory FFP2 (N95 / KN95) v Česku

 

stav k 1.3.2021

Kde nemusíte mít roušku?

Dospělí a děti od 2 let nemusí nosit roušku pouze:

 • doma
 • mimo zastavěné území obce (např. v lese) pokud jste sám nebo jsou s vámi do 2 metrů pouze členové vaší domácnosti
 • v autě, pokud jsou v něm jen členové jedné domácnosti
 • při sportu venku
 • další speciální výjimky viz dole v odstavci Povinné nošení zdravotnických roušek nebo respirátorů FFP2  a ekvivalentů a vyšší filtrační účinnosti bez výdechového ventilu od 1.3.2021, zejména děti v domovech, zdravotníci, pacienti, profesionální sportovci

Pozor! Městské parky se považují za součást zastavěného území, a proto je nutné mít nasazenou minimálně chirurgickou roušku.

Zaměstnavatel musí koupit respirátor

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest  - respirátory FFP2 + a ekvivalenty - v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. na home office.)

Povinné nošení respirátorů od 1.3.2021

Respirátory FFP2 nebo vyšší filtrační efektivity (min. 94 %) bez výdechového ventilu jsou povinné nosit osoby od 15 let od 1.3.2021 v:

 • prodejnách
 • provozovnách služeb
 • zdravotnických zařízeních na ambulanci
 • zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, odlehčovací sociální služby v pobytové formě)
 • na mezinárodním letišti
 • prostředcích veřejné dopravy, 
 • na nástupištích, v přístřešku, v čekárnách veřejné dopravy
 • ve vozidlech, pokud nejde o osoby ze stejné domácnosti

Výjimku mají:

 • děti
  • do 2 let (nemusí mít žádnou ochranu dýchacích cest)
  • děti od 2 - 15 let musí mít na těchto místech zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo obdobný prostředek
  • děti v mateřské škole a dětské skupině
  • žáci a studenti a pedagogové při tělocviku, zpěvu a hře na dechové nástroje
  • žáci a studenti v internátě a domově mládeže
  • děti v ústavech a speciálních školách
 • hospitalizovaní pacienti
 • zdravotníci a pacienti,  je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
 • klienti v zařízeních sociálních služeb
 • pracovníci, pokud jsou na pracovišti bez přítomnosti jiné osoby
 • sportovci a cvičící venku
 • profesionální sportovci 
 • ostatní sportovci účastnící se soutěží, pokud absolvovali PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem max 48 před tím (výjimky jsou dále pro dlouhodobé tréningy, kdy je povinnost test podstoupit alespoň 1x za 5 dní), platí i pro trenéry a rozhodčí
 • a některé další profese ve specifických situacích

Povinné nošení zdravotnických roušek nebo respirátorů FFP2  a ekvivalentů a vyšší filtrační účinnosti bez výdechového ventilu od 1.3.2021

Respirátor FFP2 nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % nebo zdravotnickou roušku je povinné nosit:

 • Ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v obci
 • Na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce za přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimku mají:

 • děti
  • do 2 let (nemusí mít žádnou ochranu dýchacích cest)
  • děti od 2 - 15 let musí mít na těchto místech zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo obdobný prostředek
  • děti v mateřské škole a dětské skupině
  • žáci a studenti a pedagogové při tělocviku, zpěvu a hře na dechové nástroje
  • žáci a studenti v internátě a domově mládeže
  • děti v ústavech a speciálních školách
 • hospitalizovaní pacienti
 • zdravotníci a pacienti,  je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
 • klienti v zařízeních sociálních služeb
 • pracovníci, pokud jsou na pracovišti bez přítomnosti jiné osoby
 • sportovci
  • sportovci a cvičící venku
  • profesionální sportovci 
  • ostatní sportovci účastnící se soutěží, pokud absolvovali PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem max 48 před tím (výjimky jsou dále pro dlouhodobé tréningy, kdy je povinnost test podstoupit alespoň 1x za 5 dní), platí i pro trenéry a rozhodčí
 • a některé další profese ve specifických situacích

stav k 23.2.2021

Opatření k nošení respirátorů nebo jiné ochrany dýchacích cest platná od 25.2.2021 00:00

Ministr zdravotnictví vydal Mimořádné opatření, celý text opatření o povinných respirátorech.

 

Bude povinné nosit respirátory či dvě chirurgické roušky. Povinnost začíná platit od půlnoci z 24.2. na 25.2.2021

Bude povinné nosit (bude vládou ještě upřesněnoí) respirátor FFP2 (N95, KN95)  či 2 zdravotnické roušky v:

 • obchodech a provozovnách služeb
 • prostředcích veřejné dopravy a na zastávkách
 • na mezinárodním letišti
 • nemocnicích a ambulancích, v zařízeních sociální péče jen zaměstnanci
 • lékárnách
 • úřadech

Bude povinné nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku ve všech prostorách staveb či venku, když jsou rozestupy menší než 2 metry.

Výjimku z povinnosti nosit respirátor mají děti do 15 let.

Opatření k nošení respirátorů nebo jiné ochrany dýchacích cest platné do 24.2.2021 23:59

Aktuálně je povinné nosit respirátory FFP2 nebo jejich ekvivalent (N95, KN95) bez výdechového ventilu:

 1. v autoškolách ve vozidle - po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozide,
 2. při návštěvě v zdravotnických zařízeních na odděleních  dlouhodobé nebo následné lůžkové péče, v zařízeních pro seniory;
 3. respirátor FFP2 musí též používat při práci v kritické infrastruktuře osoby, které byly v rizikovém kontaktu s infikovaný a to po dobu 10 dní (pokud nejsou v karanténě nebo izolaci), zdravotničtí pracovníci, pracovníci sociálních služeb a zařízení pro děti bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale dále musí pracovat;
 4. klienti domovů pro seniory a jiných sociálních služeb při povolených vycházkách.

Při vydávání knih výdejními okénky knihoven se respirátor FFP2 nebo ekvivalent doporučuje.

Nosit respirátor FFP2 nebo ekvivalent anebo chirurgickou roušku je povinné v těchto případech:

 1. na zasedání orgánů právnických osob
 2. cizinci z vybraných zemí 10 dní po vstupu do Česka
 3. při zdržování se v okresech s místním lockdownem - ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,
  v prostředcích veřejné dopravy, na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, při přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (pokud nejde jen o členy domácnosti)

Kde se důrazně doporučuje používat respirátory

Důrazně se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95 při styku s jinými osobami, které spolu neobývají jednu domácnost.

Obecně je podle aktuálně platného opatření od 8.12.2020 ochranu dýchacích cest (nejen respirátor, ale i roušku apod.) povinné nosit ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (neplatí pro členy jedné domácnosti), na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde jsou 2 a více osoby k sobě blíže než 2 metry.

Z této povinnosti jsou výjimky pro děti do 2 let, děti a pedagogy ve školce, školáky a studenty při tělocviku a hudební výchově, pro tytéž v internátě, speciálních školách, pracující pokud jsou min. 2 metry od sebe a pro některé další profese ve specifických situacích a pro sportovce a cvíčící venku a pro profesionály i ve vnitřních prostorách.

Co když máte k dispozici pouze obyčejnou látkovou roušku

Klasická bavlněná rouška proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2 omezeně pomáhá snížit riziko vaší nákazy, pokud ji nenosíte déle než dvě hodiny a to řádně tak, aby zakrývala ústa i nos, a pevně upevněnou. Po každém použití ji musíte řádně vyprat nebo vyměnit. 

Chirurgická rouška je obdobně pouze částečně účinná a po stejnou dobu, proto se aktuálně doporučuje používat dvě roušky. Není možné použit dvě klasické látkové roušky, protože tyto vrstvy by byly již jen málo prodyšné.

Látkové roušky se pro menší prodyšnost příliš nedoporučují astmatikům a lidem s jinak ztíženým dýcháním. Nanoroušky jsou prodyšnější a jsou proto vhodnější.