Dezinfekce (dekontaminace) respirátorů a roušek

Dezinfekce respirátoru pro jeho prodloužené nebo opakované použití

Za určitých přísných podmínek může být jednorázový respirátor (FFP2, FFP3, N95) v případě vážného důvodu použit opakované nebo déle, než je výrobcem doporučeno při správné dezinfekci.

U jednorázových roušek, prosím, zvažte jejich kvalitu. Pokud má rouška alespoň 3 vrstvy, je z evidentně kvalitní netkané textilie, má kvalitní a pevné gumičky a dobře vám "sedí", můžete za zvýšené opatrnosti roušku použít opakovaně, pokud ji správně dezinfikujete.

Respirátory a podobné ochranné pomůcky určené pro opakované použití výrobcem perte/čištěte přesně podle pokynů výrobce. Pro zvýšení bezpečí můžete, pokud to výrobce s ohledem na materiál nevyloučil, takový respirátor též dezinfikovat.

Možné způsoby dezinfekce respirátoru

Pouze výrobci respirátorů mohou spolehlivě poskytnout návod, jak dezinfikovat jejich konkrétní modely respirátorů. Vzhledem k tomu, že doporučení výrobců nejsou dosud k dispozici, některé další subjekty (dekontaminační společnosti, bezpečnostní organizace nebo výzkumné laboratoře) poskytly doporučení z jejich praxe, jak dekontaminovat respirátory bez ovlivnění jejich filtračního výkonu.

Nedoporučuje se dezinfikovat a znovu používat respirátory s ventilem ani respirátory nekvalitní (s ventilem i bez).

Americký úřad bezpečnosti práce vytypoval a otestoval možnosti dezinfekce respirátorů (testy prováděny na respirátoru N95)

Nejúčinnějšími způsoby dezinfekce respirátoru, které umožňují opakované použití respirátoru, jsou: 

  1. ultrafialové germicidní záření ((260 – 285 nm);
  2. páry peroxidu vodíku a
  3. suché teplo ( 70 st C);
  4. posprejování dezinfekcí se 70 % ethanolu

Suché teplo se doporučuje pouze pro dezinfekci při 2 použitích respirátoru a ethanol pro jedno další použití respirátoru. Ostatní metody se mohou použít 3 krát.

Všechny čtyři metody eliminovaly detekovatelný virus SARS-CoV-2 ze zkušebních vzorků respirátorůn, i když čas potřebný k dekontaminaci se lišil. Páry peroyxu vodíku byly nejrychlejší a vyžadovaly 10 minut. Suché teplo a UV světlo vyžadovaly přibližně 60 minut. Ethanol vyžadoval steřdně dlouhý čas (několik hodin).

Tyto metody se ukázaly jako nejslibnější metody dekontaminace. Kromě žehlení žehličkou (bez napařování), které musíte provádět velice opatrně, a sprejování dezinfekcí, tyto metody nejsou v domácnosti běžně k dispozici.

Pozor: pokud při dezinfekci žehličkou respirátor poškodíte, už jej v žádném případě nepoužívejte!

Dezinfekce respirátoru v domácnosti

V domácím prostředí je možné respirátor velmi efektivně dezinfikovat pro 1 následné použití též za použití profesionální alkoholové dezinfekce. Nechte dezinfekci působit alespoň 4 hodiny. Nezapomeňte respirátor ponechat nějakou dobu ležet, než alkohol a chemikálie z něj vyprchají!

Před a po aplikaci dezinfekce na respirátor si dezinfikujte ruce profesionální alkoholovou dezinfekcí proti virům!

 

Upozornění: Dezinfekce respirátoru inaktivuje viry a bakterie, ale neobnoví respirátor na „nový“ plnohodnotný filtrační výkon.

Když nemáte možnost respirátor dezinfikovat

Američtí zdravotníci se podělili o své zkušenosti s opakovaným použitím respirátoru, který neměli možnost dezinfikovat.

Pokud nemáte možnost respirátor dezinfikovat a musíte jej znovu použít, uložte respirátor do papírového sáčku, sáček uzavřete. Přitom se sáčku snažte dotýkat co nejméně. Nechte respirátor v sáčku několik dní (CDC doporučuje 5 dní).

Jak často nebo jak dlouho může být jeden respirátor používán

Respirátor, a to jak jednorázový tak určený pro opakované použití, byste měli přestat používat při jeho silné kontaminaci infekčními agens a/nebo snížení jeho filtračního výkonu. Filtrační výkon respirátoru nejvíce ovlivňuje jeho poškození a zejména těsnost jeho přilnutí k obličeji.

Filtrační výkon respirátoru (jednorázového i určené pro opakované použití) se bude snižovat s rostoucím počtem hodin použití a počtem nasazení a sejmutí respirátoru.

Počet případů, kdy lze respirátor (jednorázový i určený pro opakované použití) znovu použít, je omezen jeho těsností (přilnutí k obličeji), protože uchycovací gumičky se mohou po každém nasazování a sundávání zeslabit nebo natáhnout. Pokaždé, když je respirátor nasazen nebo sundán, může být ovlivněna kvalita gumiček. Opakované nasazování a sejmutí bude mít za následek, že uchycovací gumičky již nebudou schopny generovat dostatečnou sílu k vytvoření těsného utěsnění obličeje. Výsledné špatné utěsnění umožní nefiltrovanému vzduchu proniknout do respirátoru a do dýchací zóny nositele.

Americký úřad CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) na základě publikovaných studií snižování těsnosti přilnutí respirátoru doporučuju používat běžný (průměrně kvalitní) respirátor opakovaně maximálně 5x. Pro méně infekční prostředí, než v jakém se pohybují zdravotnici, bude zřejmě možné počet opakovaného použití zvýšit. Nicméně relevantní studie nebyly dosud provedeny.

Pro práci v prostředí s obsahem nebezpečných aerosolů nebo prachu výrobci doporučují respirátor používat max na jednu směnu (8 hodin). Po této době může být respirátor kontaminován a je třeba jej před dalším použitím dezinfikovat (pokud se jedná o infekční aerosoly).

Kdy ani dezinfekce respirátoru neumožní jeho další používání

Možnost opakovaného nebo delšího použití jakéhokoliv respirátoru je vyloučeno skutečností, kdy:

  1. respirátor již nepřiléhá těsně k obličeji;
  2. jeho filtrační výkon mohl být snížen;
  3. je znečištěn;
  4. je poškozen.

Respirátory viditelně kontaminované krví, respiračními nebo nosními sekrety nebo jinými tělesnými tekutinami osob, u kterých je podezření na nákazy koronavirem (symptomy, přišly do styku s nakaženým) by měly být ihned zlikvidovány a za žádných okolností by neměly být znovu použity.

Stejně tak respirátory, které jsou poškozené (např. přetržené/utržené gumičky, zlomený nosní klips), nesprávně tvarované či pomačkané anebo jinak nemohou projít kontrolou těsnosti, by měly být rovněž vyřazeny z dalšího použití.

Upozornění

Opakované používání respirátoru po sejmutí zvyšuje riziko povrchové kontaminace patogeny. Dbejte při nasazování i snímání respirátoru na správné postupy zacházení s respirátorem, stejně jako s jakoukoliv jinou ochrannou dýchacích cest.

Myjte si důkladně ruce.

 

Tip: Strategie střídání respirátoru

CDC doporučilo následující postup v období, kdy byl v USA akutní nedostatek respirátorů N95 pro zdravotníky. My mu říkáme 5x5x5.

Pořiďte si 5 respirátorů. jeden respirátor používejte jen 1 den a po té jej uložte (samostatně) do prodyšného papírového sáčku na 5 dní. Pak jej můžete znovu použít. Podobně postupujte s druhým a každým dalším respirátorem. Použijte každý respirátor maximálně 5x.